София Крематориум АД София Крематориум АД София Крематориум АД - Карта на сайта
София Крематориум АД
София Крематориум АД - Официален Уеб Сайт
София Крематориум АД  - УСЛУГИ
кремация
транспорт
София Крематориум АД  - АКСЕСОАРИ
ковчези
урни
луксозни урни "Пулвис"
 
  Новини
Промяна цена на кремацияОТ: "СОФИЯ КРЕМАТОРИУМ" АД, ЕИК 130584601, със седалище гр. София и адрес на управление гр. София 1202, район р-н Сердика, ул. "Заводска" № 14

Уважаеми дами и господа,
С настоящото Ви уведомяваме, че във връзка и на основание приетото от СД на „София Крематориум" АД решение и заповед на изпълнителния директор на дружеството, считано от 01.09.2018 г. цената на базовата услуга „Кремация" се променя на 250/двеста и петдесет/ лева без ДДС.


С уважение С. Урчиуоли


Sofia Crematory Ltd. - English Version ©2016 All Rights Reserved. DESIGN: Хай Тийм