СофиЃ КрематориуЃ АД СофиЃ КрематориуЃ АД СофиЃ КрематориуЃ АД - Начало СофиЃ КрематориуЃ АД - КартЃ на сайтЃ
СофиЃ КрематориуЃ АД
СофиЃ КрематориуЃ АД - ОфициалеЃ УеЃ Сайт
СофиЃ КрематориуЃ АД  - НОВИНИ
Предлагаме урнови ниши в новото урново гробище Новото урново гробище е изградено ...

Малка ниша (2 урни) - 750.00 лв. закупуване вечни времена Средна ниша (3-4 урни) ...
СофиЃ КрематориуЃ АД  - ГАЛЕРИЃ
 
СофиЃ КрематориуЃ АД - ОфициалеЃ УеЃ Сайт  

"СОФИЯ КРЕМАТОРИУМ" АД стопанисва и управлява единствения в страната крематориум, изграден на територията на Централните софийски гробища. Дружеството е с акционерно участие на Столичната община.
От 2003 год. крематориумът е изцяло реконструиран и обновен. Изградени са нови крематориални пещи, произведени и доставени от Чехия, напълно автоматизирани. Целият процес по кремациите е изцяло в съответствие със стандартите на Европейския съюз. 
Известно е, че предоставянето на гробни места и разрастването на гробищните паркове, особено в големите градове, става все по-трудно. Ето защо кремацията е единствената разумна и достъпна алтернатива в това отношение.
Нашето желание е да Ви запознаем с възможностите на дружеството за извършване на кремации и погребения на покойници, както и всички условия, свързани с това.

KaрмЃ Интернешънъл   FIAT IFTA
Sofia Crematory Ltd. - English Version ©2006 All Rights Reserved. DESIGN: ХаЃ Тийм