СОФИЯ КРЕМАТОРИУМ


СОФИЯ КРЕМАТОРИУМ


СОФИЯ КРЕМАТОРИУМ


Услуги


Кремации

Известно е, че предоставянето на гробни места и разрастването на гробищните паркове, особено в големите градове, става все по-трудно. Ето защо кремацията е единствената разумна и достъпна алтернатива в това отношение.

Присъствие на близки

Услугата „присъствие“ дава възможност на близките да наблюдават на екран кремацията на свой близък и да ползват ритуална зала за раздавка.

Урнов комплекс

Урнов комплекс е място, където близките могат да положат урната с прах на свой близък. Комплекса на „София Крематориум“ АД  е изграден съобразно най-добрите образци в ЕС.

Комплексни услуги

Комплексната услуга е предвидена за населените места извън София. Тя включва транспорт от съответното населено място, 24 часово съхранение в хладилна камера, обикновена кремация, организационна такса, табела за урна, обикновена метална урна и изпращане на урната обратно с куриер.

„СОФИЯ КРЕМАТОРИУМ“ АД


стопанисва и управлява първия в страната крематориум, изграден на територията на Централните софийски гробища. Дружеството е с акционерно участие на Столичната община.
От 2003 год. крематориумът е изцяло реконструиран и обновен. Изградени са нови крематориални пещи, произведени и доставени от Чехия, напълно автоматизирани. Целият процес по кремациите е изцяло в съответствие със стандартите на Европейския съюз.

Свържете се с нас


Имате въпроси?

Свържете се с нас